Biblicko-Diakonický kurz

Biblický kurz:

Pomáhat potřebným? Tak, aby se to neminulo účinkem? Abychom se s pomocí nevnucovali a tzv. „nepáchali dobro“? Můžeme pomáhat vždy a všem nebo má naše pomoc nějaké hranice? – Na tyhle otázky se pokusíme společně hledat odpovědi v několika biblických příbězích. Následně se pokusíme najít impulsy pro náš život a situace, kdy je třeba pomoci.

Nečekejte žádnou odbornou přednášku. Kurz bude o mojí a vaší vzájemné spolupráci, dialogu, aktivitě, tvoření a  snad i zábavě.

Těším se na vás!

Hana DuchoHana Ducho

Šest let působila jako farářka ve sboru v Šumperku. Nyní žije v Praze a užívá si mateřskou s ročním synem Eliášem.

Je ráda, když kromě péče o dítě může trochu pracovat ve svém oboru. A ještě radši je, když si může dělat úplně co chce a co ji baví. Proto letos jede na Kemp do Strmilova!

 

Diakonický kurz:

V tomto kurzu se dozvíte něco o tom jak je možno pomáhat ůlidem kolem nás a jaký služby nabízí především Diakonie naší církve lidem, kteří to potřebují.

Pondělí a úterý:

Diaknoie SCPS (Středisko celostátních programů a služeb), Program se bude věnovat zrakově postiženým.

Čtvrtek:

Program se bude věnosvat sluchově postiženým-

PhDr. Ing. Iva Jungwirthová se narodila v roce 1966iva_jungwirthova, vystudovala obor Technická kybernetika na FEL ČVUT. Absolvovala také jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, zaměření: klinická psychologie. Pracuje ve Středisku rané péče Tamtam pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením jako poradkyně rané péče a psycholožka a současně také ve Speciální pedagogicko psychologické poradně Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Výzkumná práce Ivy Jungwirthové se týká především vývoje řeči u dětských uživatelů sluchadel a kochleárního implantátu, využití znakového jazyka u dětí se sluchovým postižením a vliv znakové řeči na další vývoj mluvené řeči těchto dětí, resp. předpoklady a podmínky úspěšné integrace dětí se sluchovým postižením.

Karel Müller

Student ETF UK.

10402733_10203524653302980_2361891615730233907_n

Napsat komentář