Večerní programy

úterý:

Postmoderní pochybnosti o světle rozumu a víra

Naše doba se vyznačuje ztrátou víry ve vědu, která člověku poskytuje možnost spolehlivě se orientovat ve světě a plánovat jeho další směřování. Věda představuje jen část lidské racionality. Pozorujeme tendence zpochybňovat s vědou i význam lidského rozumu vůbec a zesměšňovat osvícenské období vypjaté víry v rozum. Zamyslíme se nad naší dnešní situací ve vztahu k vědě a rozumu a nad tím, jak tato situace ovlivňuje naše rozhodnutí pro víru

Doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc.

V_ŽárskýVyrůstal ve sborech ČCE v Uherském Hradišti a na Vsetíně; po studiu biologie na Masarykově universitě v Brně a Karlově universitě v Praze pracoval a absolvoval doktorská studia na Ústavu experimentální botaniky AVČR kde působí dodnes. Po roce 1990 pracoval na universitě ve Vídni a Ústavu Maxe Plancka v Kolíně nad Rýnem; po návratu do vlasti začal pracovat a přednášet na Katedře experimentální biologie rostlin na Přírodovědecké fakultě UK. Se svými spolupracovníky se zabývá buněčnou biologií rostlin – zvláště otázkou molekulárních procesů řídících tvarování buněk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *