Workshopy

Každý den v odpoledních hodinách bude v nabídce výběr ze zhruba tří až pěti workshopů. Do nich se může každý přihlásit vždy den předem podle svých schopností či momentální nálady.

 

Workshop spirituálů

Tento workshop povede Marek Šlechta, lektor zpěvu a cappella, autor a cappella úprav spirituálů, hebrejských písní a českých lidových písní, multižáMarek Šlechtanrového oratoria Kázání na hoře a Elegií za oběti holocaustu. Marek je také sbormistrem skupin Let’s go! a Geshem.

Pojďte společně zpívat písně amerických afričanů, kteří v otroctví zpívali o naději na lepší život tak působivou formou, že jejich hudba oslovuje a posiluje i dnes. Zpěv je zcela přirozeným projevem člověka. V žádném případě zpěv není výlučným jevem pouze pro hlasově nadané jedince. Fyziologické předpoklady pro zpěvní projev jsou dány každému. Účastníci nemusejí znát noty ani mít zkušenosti se společným zpíváním. Během jednoho workshopu se naučí 4 až 7 spirituálů jedno, dvou nebo čtyřhlasně, podle schopností…

 

Psychologický workshop

Tento workshop povede Pavlína Šíblová. Těšit se můžeme na psychologické hry – sebepoznání: Příjemné aktivity a hry sloužící k bližšímu a hlubšímu poznání sebe sama ze tří rovin:

1) Já – já: Jaký/á jsem, co mě v životě ovlivňuje a ovlivnilo, jaké jsou mé hranice, co dokážu, kde mám slabiny – takové sebepřemýšlení.

2) Já – Ty: Vztahy k druhému člověku, co je pro mě ve vztahu důležité, jaké přátele a blízké osoby si vybírám, jak působím na druhé, co můžu druhým nabídnout. Jak moc si pustím druhého k tělu. „Ty“ může být i Bůh – otázka víry.

3) Já – skupina: Jak funguji ve skupině přátel i cizích lidí, jak mě vnímají, jak se prezentuji, autentičnost versus hraní rolí, týmová spolupráce, týmový duch.

Sebepoznání může být uděláno zážitkovou formou  – akce, radostný zážitek, silný prožitek, týmová práce nebo formou vážnější – nakouknout více do vlastního nitra a dát ho poznat i ostatním (pokud sám/sama chci).

 

Rukodílny

Všechny techniky nás naučí Jana Škubalová.

Kdo se zúčastní těchto ručních prací, odnese si domů tři pěkné výrobky – náušnice z kori (malé mušle), chrastítka z vršků od piva/limonád a korálky ze starých kalendářů.

 

 

 

 

 

 

 

Workshop vaření

Zájemci si pod vedením Marušky Medkové uvaří či upečou něco dobrého, na čem si poté také pochutnají.

 

Exkurze do tkalcovny a pražírny kávy

Jedno odpoledne se zájemci vypraví na exkurzi do místní tkalcovny, kde si prohlédnou zajímavé takcí stroje, způsoby tkaní a hezké výrobky zhotovené právě zde. Poté si prohlédnou také do pražírnu káva, kde je hned u vstupu cítit krásná vůně kávy.

 

Včely na farní zahradě

Další možností odpoledního workshopu je exkurze u včel. Život včel nám přiblíží místní farář ČCE Drahoš Fruhbauer. Hlásit se mohou pouze ti, kteří o sobě ví, že nejsou alergičtí na včelí bodnutí.

Žalm, který vznikl v rámci workshopu „Probuď v sobě Shakespeara“

Podle žalmu 62, Daniela Kovandová   Kde se ztiší moje duše? Kde najdu klid? Lidé ho hledají v moci a penězích, ale klid jejich duše nevidím. Jen v Bohu se ztiší duše má, jen od něho mi vzejde spása. Proč bohatí žijí ve strachu a mocní nemůžou nalézt smysl života? Jen on je má skála, má …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.