harmonogram kempu

Pokus o časově-prostorové rozložení kempu


ČCE ostatní
Jídlena učebna tělocvična hala kinosál kostel klubovna zahrada
NEDĚLE 20:00-21:30 Zahájení
21:30-22:00 Večerní pobožnost
22:00-00:00 Stan setkávání
PONDĚLÍ 08:00-09:00 Raní pobožnost
09:00-12:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
14:00-16:00 9 řemesel plsť Sport
16:30-19:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna Jarda Ferda Geocaching
20:00-21:30 Večerní program
21:30-22:00 Večerní pobožnost
22:00-00:00 Stan setkávání
ÚTERÝ 08:00-09:00 Raní pobožnost
09:00-12:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
14:00-16:00 9 řemesel sláma Sport Cvrčkaři Jarda Ferda Tkalcovna
16:30-19:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
20:00-21:30 Večerní program
21:30-22:00 Večerní pobožnost
22:00-00:00 Stan setkávání
STŘEDA 08:00-09:00 Raní pobožnost
09:00-12:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
14:00-16:00 9 řemesel PET Sport Fotografie Tkalcovna
16:30-19:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
20:00-21:30 Večerní program
21:30-22:00 Večerní pobožnost
22:00-00:00 Stan setkávání
ČTVRTEK 08:00-09:00 Raní pobožnost
09:00-12:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
14:00-16:00 9 řemesel Organza Sport Fotografie Čínský bič
16:30-19:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
20:00-21:30 Večerní program
21:30-22:00 Večerní pobožnost
22:00-00:00 Stan setkávání
PÁTEK 08:00-09:00 Raní pobožnost
09:00-16:00 Biblický program Divadelní dílna Taneční dílna Filmová dílna
17:00-21:30 Výstupy z dílen
21:30-22:00 Večerní pobožnost
22:00-00:00 Stan setkávání
SOBOTA 08:00-09:00 Raní pobožnost
10:00-17:00 Celodení výlet
20:00-21:30 Koncert
21:30-22:00 Večerní pobožnost
22:00-00:00 Stan setkávání
NEDĚLE 09:30-11:00 Bohoslužba