0

Pobožnost kemp – středa 13.7. 2011

Posted 2 září, 2011 in Nezařazené by sem

Šťastné staré slunce

–          nevzala jsem to kvůli tomu, že jsou tam jen muži
–          nevzala jsem to kvůli tomu, že kouří
–          ani, že to je teď (nebo možná už to není) hit, a prodává se to např. v IKEJI

Je to obrázek z výstavy Family of man, která vznikla po druhé světové válce jako snaha o obnovu lidské sounáležitosti. Teď je vystavena v lucemburském Clervaux. Je to velká výstava, která obsahuje 2 miliony fotografií od různých fotografů. Jsou tam fotky různého žánrů – osobní, společenské, exotické, pracovní, …  Dodneška jí navštívilo cca 9 milionů osob z různých zemí.

Já jsem na té výstavě byla už před několika lety a moc se mi tam líbilo. Z těch fotek dýchala atmosféra, různé nálady, různí lidé. Byl to moc hezký zážitek tam být. Byly různého formátu, různě poskládané….
I proto máme tenhle obrázek v kuchyni, a to jsme si ho nekupovali v Ikeji (ještě jsme nevěděli, že bude tak populární).

Mt 9, 19 – 27

  • · 19Jeden zákoník přišel a řekl mu: „Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš.“
  • · 20Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“
  • · 21Jiný z učedníků mu řekl: „Pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce.“
  • · 22Ale Ježíš mu odpověděl: „Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé.“
  • · 23Vstoupil na loď a učedníci ho následovali.
  • · 24Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal.
  • · 25I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“
  • · 26Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho.
  • · 27Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“

 

Před časem jsme na dnech mládeže měli jako hosta Pavla Hoška a mluvili jsme o tom, co znamená následovat Krista. Mluvili jsme o filmu Ježíš je normální a různých radikálnějších formách následování JK, které většinou považujeme už skoro za sekty. Pavel Hošek pak řekl, že stejně ale nejradikálnější forma byli učedníci a samotný Ježíšův nárok, nebo výzva k jeho následování už za jeho doby.
Když se vrátím k obrázku: Moje tchýně se mě vždycky ptá, jestli se mi z toho obrázku nedělá špatně. Já jsem si až potom uvědomila, že vlastně je to celé na mostě v dost velké výšce, že to je dost nebezpečná svačinka!!
Trochu jsem si pak vzpomněla na tenhle obrázek s výzvou k následování (povolání učedníků), a říkala jsem si, že ty dělníci byli opravdu odvážní, pracovat v takové výšce (prý neměli v té době ani pořádné jištění) a ještě si klidu posvačit!! (Nebo, aspoň mám takový pocit, že by to mohla být přátelská svačinka v hale, kde si přátelsky předávají své svačinky apod.).
Říkala jsem si, jestli to následování je opravdu pro odvážné…. A co k tomu potřebujeme – říkala jsem si, že kousek toho dělnického přístupu by se nám někdy možná hodil. Více odvahy, společenství. A navíc my máme asi větší jistotu, než měli oni tenkrát. A taky oni byli asi víc unavení z práce.
Myslím, že kousek té nálady z toho obrázku bychom si mohli odnést s sebou.

Modlitba:
Pane, někdy jsme unavení a otrávení, nemáme dost síly, energie ani nálady. Dej, abychom dokázali načerpat sílu a následovat Tě.
Dej, abychom čerpali sílu i z našeho společenství tady, aby nám bylo povzbuzením, které nás posouvá dál.
Děkujeme, že máme koho následovat.
Otče náš…

Dál přece nejdeme sami

Diskuze je uzavřena.