Divadelní dílna

Divadelní dílna

Pondělí-pátek, tělocvična ZŠ Strmilov

Divadelní dílna navazuje na tradici evangelických divadelních kurzů, takzvaných Divadelních pilníků.  Týdenní společná práce na divadelním kousku. Neboj se, že nejsi herecky nadaný, nebo že nemáš zkušenost. Proto je tu pro tebe divadelní dílna, ve které si můžeš zkusit vše mož

Kdo dílnu povede?

Mgr. Jana Křenková, původně pražačka, později žila ve Žďáře nad Sázavou. Vystudovala pedagogický institut v Praze (obor čeština – ruština – občanská výchova). Nejprve učila na ZŠ jak v Praze, tak ve Žďáře. Dále se ale její práce ubírala směrem ovlivněným knihou, prací s hlasem a zájmem o jevištní interpretaci. Založila litrárně dramatický obor ve žďárské LŠU dnes ZUŠ. Od té doby se začala naplno věnovat dramatické výchově. Absolvovala kurz pořádaný Domem dětí a mládeže v Brně Lužánkách pod patronací Silvy Mackové a Dany Svozilové. Poznala osobně i Jindru Delongovou. Jejich přístup k práci v dětském souboru na ni velmi zapůsobil. Každoročně se účastnila národních přehlídek dětského divadla jako seminaristka, poté jako vedoucí vlastního souboru. Později také působila jako lektorka kurzů dramatické výchovy pro učitele, jako členka lektorských sborů na přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. V Ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty JAMU vyučovala 3 roky externě umělecký přednes. (čerpáno z textu na www.amaterskedivadlo.cz)

Více o Janě a její práci se můžete dočíst ZDE v sekci osobnosti.

Náplň dílny:

Dopolední bloky: Základní metodou jsou skupinové hry a cvičení rozvíjející nejen základní divadelní dovednosti, ale v širším smyslu uvědomělé, kultivované a přirozené  vystupování na veřejnosti.

  • Práce s dechem, s tím související uvolnění, držení těla a využití dechu jako výrazového prostředku;
  • Hlasová průprava, hygienické zacházení s hlasem, hledání vlastních hlasových možností, odstraňování zábran v používání hlasu;
  • Výrazná přirozená mluva, artikulace, výslovnostní norma, vědomé a nevědomé odchylky od normy;
  • Jednání tělem, pohyb v prostoru, vnímání partnera;

Odpolední bloky: Hledání tématu v literární předloze, vedoucí k možným dramatizacím. (Podle zájmu a složení skupiny je možné pracovat na jednom tvaru společně, ale  případně  i ve dvojici či jednotlivě, podle zaměření  jednotlivých účastníků.)

Literární předlohou bude tvorba Jana Vladislava, jak jeho původní, tak přeložená, např. Navštívení krásy, ital. renesanční poezie, tak tvorba pro děti , např. Z Uzlu pohádek, Keltské pohádky, První a Druhý strom pohádek z celého světa (odměněné literární cenou v r. 2009) Vysvětlení: texty mohou sloužit k ujasnění tématu, aby nedošlo k mylnému výkladu, že budeme „hrát pohádky“ . I když ani to není vyloučeno!

  • Kýžený postup v časovém sledu:
  • Improvizace podle zvoleného tématu
  • Tvorba scénáře podle vybrané literární předlohy
  • Improvizace podle scénáře
  • Fixace vzniklého tvaru
  • Pokus o jeho předvedení.

Pro účast v dílně jsou vítány jakékoli hudební nástroje či předměty, s nimiž se dá pracovat na tvorbě zvuků .